PÁLYÁZAT- Művészeti programok megvalósítására

Támogatás célja:

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

Elnyerhető támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint.

Támogatási időszak:

2020.január 1. – 2020. december 31.

Benyújtási határidő:

Határidő: 2020. március 6.

Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:

Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:

  • építész nyári alkotótáborok megvalósításának,
  • építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó),
  • építészeti kiállítás megvalósításának,
  • regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, támogatása.

Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja:

  • Autonóm művészet az iparművészeten belül,
  • Utak és kereszteződések az iparművészet és a képzőművészet között,
  • Szemléletformálás a tárgy- és eszközkultúrában,
  • Craft és Design kapcsolata,
  • Analitikus tudás és érzelmi megközelítés az iparművészetben.

Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A magyar irodalmi évfordulókhoz és Trianon centenáriumához kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) támogatása.

Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.

Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja:
A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.

Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:

–      az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása,

–      népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)

Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.

Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel-készítést és megjelentetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.

 

Forrás: www.mma.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.