MEGJELENT- Magyar Falu Program- útépítési és felújítási program

Támogatás célja: Önkormányzatok tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása, nem csak bel-, hanem külterületen is!

Elnyerhető támogatás mértéke: 30 millió forint 100%-os intenzitással.

Benyújtási határidő: 2020.április 8-tól 2020. május 8-ig.

Támogatható tevékenységek:

A projekt keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása támogatott. Ezen felül kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építésére, felújítására, korszerűsítésére van lehetőség.

A fenti tevékenységekkel kapcsolatban támogatható:

  • A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
  • Út, híd és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
  • Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
  • Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);
  • Zöldterület-építési, átalakítási munkák;
  • A felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása.

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Magyar falu Program- Járdaépítés felújítás támogatása

Támogatás célja: Járdák építésének és felújításának anyagtámogatása a településeken.

Elnyerhető támogatás mértéke: 5 millió forint 100%-os intenzitás mellett.

Benyújtási határidő: 2020. április 8- 2020. május 8-ig

Támogatható tevékenységek:

  • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.);
  • Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz).

 

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.