Pályázat- Nemzeti Tehetség Program

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program pályázati felhívásai

Benyújtási Határidő: 2020. június 26.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki.

A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-SFT-20

Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása

A pályázat kódja: NTP-TÁB-20

A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-NEER-20

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-LAP-20

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-TFJ-20

Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-ITKK-20

A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

A pályázat kódja: NTP-KULT-20

A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-ATP-20

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-OTKP-20

A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, valamint a tehetséges fiatalok közösségbe, kiemelten alumni közösségbe szerveződésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-TFV-20

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása

A pályázat kódja: NTP-HTTSZ-20

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása

A pályázat kódja: NTP-PKTF-20

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-20

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

A pályázat kódja: NTP-FKT-20

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

A pályázat kódja: NTP-HHTDK-20

Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-TMV-20

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-KTK-20

A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-MŰV-20

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-KNI-20

A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-MTTD-20

További információkért keressen fel a +36-70/433-17-18-as telefonszámon vagy pedig a sandor@horvathsandor.hu emailcímen.

 

forrás: emet.gov.hu

 

 

 

PÁLYÁZAT- Magyar Falu Program- „Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”

Támogatás célja:  Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása.

Elnyerhető támogatás mértéke: 15 millió forint 100%-os intenzitás mellett.

Benyújtási határidő: 2020. május 20- 2020. június 19-ig

Támogatható tevékenységek:

 • Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
 • ) Erőgépek, munkagépek1 (pl. traktor, kompakt rakodó);
 • ) Ágaprító gépek beszerzése;
 • ) Kisebb gépek, eszközök (pl. fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor), és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik.

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

PÁLYÁZAT- Magyar Falu Program- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Támogatás célja:

Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram részeként

2020- ban tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken játszóterek építése, meglévők felújítása, óvodai játszóudvarok felújítása, bővítése, eszközök és felszerelések beszerzése..

Elnyerhető támogatás mértéke: 5 millió forint 100%-os intenzitás mellett.

Benyújtási határidő: 2020. május 20- 2020. június 19-ig

Támogatható tevékenységek:

2.1.1.1. Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport

A)

 

Óvodai játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése, egyéb fejlesztések; ideértve a kültéri tároló kialakítását, felújítását);

B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése. vagy

2.1.1.2. Közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoport

A) Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése);

B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése.

 

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

PÁLYÁZAT-Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

 

Támogatható vállalkozási forma: Kft. Rt. Közkereseti társaság, Bt.

Kötelező főtevékenység: TEAOR 60-63.

Támogatási összeg: Járásonként 5.000.000 ft- tól 1.800.000.000 ft-ig

 Támogatási intenzitás: 100%

Területi korlátozás: Nem támogatható a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Benyújtási határidő: 2020. május 6-tól- június 11-ig.

Rendelkezésre álló forrás: 4,1 milliárd

Fejlesztés célja:

A fejlesztés megvalósítása kizárólag azokon a területeken lehetséges, amelyek esetében az alábbi kitételek valamelyike teljesül:

 • nincs azonos kategóriájú hálózat, azaz meglévő újgenerációs hozzáférési (NGA) hálózat, és annak kiépítése, a közeljövőben (3 éven belül) nem is valószínűsíthető a piaci szereplők beruházási tervei alapján;
 • alapszintű szélessávú hálózat rendelkezésre áll, de nem alkalmas minimum 30 Mbps sebességű internetkapcsolat létesítésére. Ezeken a területeken a hálózat kapacitásainak bővítése (upgrade) támogatható, amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi. Amennyiben a technológia nem teszi lehetővé a hálózat kapacitásainak bővítését, az előző pontban foglaltak alapján támogatható az újgenerációs hálózat létesítése;
 • adott település nem rendelkezik a honos járási székhelytől szálfolytonos, minimálisan 4 szál kapacitású, állami célra fenntartott optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetéssel.
 • NGA helyi hálózatok és optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózatok esetében a lehetséges fejlesztési helyszíneket (igényhelyeket) jelen felhívás 2. számú melléklete (TST, azaz Tervezési segédtábla) tartalmazza.

Egyéb feltételek:

A projektjük által megvalósult hálózatot elérhetővé teszik más szolgáltatók számára is (nyílt hozzáférésű nagykereskedelmi termékek biztosítása révén).

 

A fejlesztések támogatása kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol jelenleg sem piaci, sem állami hálózat nem áll rendelkezésre, és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt piaci kudarc jelei mutatkoznak.

 

Kötelezően megvalósítható tevékenység:

 1. aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák;
 2. a Felhívás 2/f sz. mellékletben (TST, azaz Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó (körzet, helyközi) hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózat kapcsolódási pont (GKP) és a települési aggregációs pontok (TAP) közötti felhordó (körzet, helyközi) hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással (optikai kábellel);
 3. A 2) pont szerinti felhordó (körzet, helyközi) hálózat „A” végpontja az adott járás székhelyének állami csomópontja (lásd még 6) pont), „B” végpontja a TST-ben megjelölt települések települési aggregációs csomópontja (TAP), mely két pont között szálfolytonos, végtől-végig azonos keresztmetszetű és azonos open access tartalékszálszámot biztosító fényvezető kábel építendő;
 4. az érintett településeken a települési aggregációs csomópont (TAP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat, stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele.
 5. az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen „NGA-fehér” igényhelyig „homes passed” helyi szélessávú hozzáférési (helyi) hálózat kiépítése;
 1. a települési aggregációs csomópont (TAP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai földkábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a Települési Aggregációs Pont (TAP) és a járási székhelyen elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) illetve Digitális Jólét Gerinchálózati (DJG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy optikai sötét szálpár biztosítása IRU igénybevételével;
 2. amennyiben közintézményi bekötésekhez és open access céljára létesített felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetések megvalósításához (TAP-GKP viszonylatban) a SZIP szabályrendszere lehetővé teszi a WDM technológia alkalmazását, a 6. sz. „Nagykereskedelmi hullámhossz termék – termékleírás és SLA” mellékletben foglalt részletszabályokat a tervezés és kivitelezés során kötelezően kell alkalmazni;
 3. a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása;
 4. műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele;
 5. projektmenedzsment
 6. optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU);
 7. oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja
 8. Kötelezően előírt nyilvánosság

 

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

Forrás: kormany.hu