PÁLYÁZAT-Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

 

Támogatható vállalkozási forma: Kft. Rt. Közkereseti társaság, Bt.

Kötelező főtevékenység: TEAOR 60-63.

Támogatási összeg: Járásonként 5.000.000 ft- tól 1.800.000.000 ft-ig

 Támogatási intenzitás: 100%

Területi korlátozás: Nem támogatható a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Benyújtási határidő: 2020. május 6-tól- június 11-ig.

Rendelkezésre álló forrás: 4,1 milliárd

Fejlesztés célja:

A fejlesztés megvalósítása kizárólag azokon a területeken lehetséges, amelyek esetében az alábbi kitételek valamelyike teljesül:

 • nincs azonos kategóriájú hálózat, azaz meglévő újgenerációs hozzáférési (NGA) hálózat, és annak kiépítése, a közeljövőben (3 éven belül) nem is valószínűsíthető a piaci szereplők beruházási tervei alapján;
 • alapszintű szélessávú hálózat rendelkezésre áll, de nem alkalmas minimum 30 Mbps sebességű internetkapcsolat létesítésére. Ezeken a területeken a hálózat kapacitásainak bővítése (upgrade) támogatható, amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi. Amennyiben a technológia nem teszi lehetővé a hálózat kapacitásainak bővítését, az előző pontban foglaltak alapján támogatható az újgenerációs hálózat létesítése;
 • adott település nem rendelkezik a honos járási székhelytől szálfolytonos, minimálisan 4 szál kapacitású, állami célra fenntartott optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetéssel.
 • NGA helyi hálózatok és optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózatok esetében a lehetséges fejlesztési helyszíneket (igényhelyeket) jelen felhívás 2. számú melléklete (TST, azaz Tervezési segédtábla) tartalmazza.

Egyéb feltételek:

A projektjük által megvalósult hálózatot elérhetővé teszik más szolgáltatók számára is (nyílt hozzáférésű nagykereskedelmi termékek biztosítása révén).

 

A fejlesztések támogatása kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol jelenleg sem piaci, sem állami hálózat nem áll rendelkezésre, és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt piaci kudarc jelei mutatkoznak.

 

Kötelezően megvalósítható tevékenység:

 1. aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák;
 2. a Felhívás 2/f sz. mellékletben (TST, azaz Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó (körzet, helyközi) hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózat kapcsolódási pont (GKP) és a települési aggregációs pontok (TAP) közötti felhordó (körzet, helyközi) hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással (optikai kábellel);
 3. A 2) pont szerinti felhordó (körzet, helyközi) hálózat „A” végpontja az adott járás székhelyének állami csomópontja (lásd még 6) pont), „B” végpontja a TST-ben megjelölt települések települési aggregációs csomópontja (TAP), mely két pont között szálfolytonos, végtől-végig azonos keresztmetszetű és azonos open access tartalékszálszámot biztosító fényvezető kábel építendő;
 4. az érintett településeken a települési aggregációs csomópont (TAP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat, stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele.
 5. az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen „NGA-fehér” igényhelyig „homes passed” helyi szélessávú hozzáférési (helyi) hálózat kiépítése;
 1. a települési aggregációs csomópont (TAP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai földkábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a Települési Aggregációs Pont (TAP) és a járási székhelyen elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) illetve Digitális Jólét Gerinchálózati (DJG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy optikai sötét szálpár biztosítása IRU igénybevételével;
 2. amennyiben közintézményi bekötésekhez és open access céljára létesített felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetések megvalósításához (TAP-GKP viszonylatban) a SZIP szabályrendszere lehetővé teszi a WDM technológia alkalmazását, a 6. sz. „Nagykereskedelmi hullámhossz termék – termékleírás és SLA” mellékletben foglalt részletszabályokat a tervezés és kivitelezés során kötelezően kell alkalmazni;
 3. a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása;
 4. műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele;
 5. projektmenedzsment
 6. optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU);
 7. oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja
 8. Kötelezően előírt nyilvánosság

 

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

Forrás: kormany.hu

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.