MEGJELENT- ÁLLATMENHELYET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA MENHELYEIK MODERNIZÁCIÓJÁRA, BŐVITÉSÉRE KIIRT PÁLYÁZAT

Támogatás célja: Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

Elnyerhető támogatás mértéke: 1.500.000 ft-5.000.000 ft-ig

Finanszírozás formája: 100%-ban előfinanszírozott

Benyújtási határidő: 2020. június 21-ig.

Támogatható tevékenységek:

 • a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 • területrendezés;
 • az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 • férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 • az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

 

Pályázók köre:

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 • FELIR regisztrációval rendelkezik
 • tevékenységüket Magyarországon végzik; létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek; és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 • az általuk működtetett állatmenhelyet még 2019. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 • az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

 

Forrás:  www.kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- CIVIL SZERVEZETEK INGATLANBERUHÁZÁS, GÉPJÁRMŰBESZERZÉS, ESZKÖZBESZERZÉS, PROGRAMSZERVEZÉSI PÁLYÁZAT- 5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKEN

Pályázók köre: Az 5.000 fő alatti települések bejegyzett civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.

Pályázati célok:

FCA-KP–1–2020/1-  Civil szervezetek ingatlan beruházási, felújítási támogatása

FCA-KP–1–2020/2 – Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása

FCA-KP–1–2020/3- Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

FCA-KP–1–2020/4- Civil szervezetek programszervezési támogatása

Elnyerhető támogatás mértéke:

4.2. Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke Kategória Az igényelhető támogatási összeg felső határa
FCA-KP–1–2020/1 Ingatlan beruházási, felújítási támogatás 6 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/2 Gépjármű beszerzési támogatás 5 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/3 Eszközbeszerzési támogatás 2 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/4 Programszervezési támogatás 2 000 000 Ft

Benyújtási határidő: 2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

Forrás: www.kormany.hu

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.