MEGJELENT- A Magyar Falu Program keretében „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése”

Támogatás célja: A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

Támogatható tevékenységek: Településenként egy darabgépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható.

Elnyerhető támogatás mértéke: 15 millió forint

Benyújtási határidő: 2020.július 16 – 2020. augusztus 15 között

Korlátozások:

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető.

Forrás: www.e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.