MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása”

Támogatás célja:

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések illetve a közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézményei – „Faluházak” – külső és belső felújítására, korszerűsítésére.

Önállóan támogatható tevékenység:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzatok illetve közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú épületének „Faluházának”

o külső és belső felújítása, átépítése, bővítése;

o új épület építése abban az indokolt esetben lehetséges, ha a meglévő „Faluház” épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása korszerűsítése már nem gazdaságos;

o korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, az önkormányzati intézmények rekonstrukciója, például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);

o akadálymentesítés.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is.

A 2.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Elnyerhető támogatás mértéke: 50.000.000 Ft

Benyújtás határidő: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése”

Támogatás célja:

Az „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” alprogram célja, a meglévő és elavult állapotú tornatermek, tornaszobák fejlesztésre kerüljenek a vidéki kistelepüléseken.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, vizesblokk, öltöző, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.)

Pályázók (Jogosultak) köre:

Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312)

Elnyerhető támogatás mértéke: 50.000.0000 Ft.

Benyújtás határidő: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Iskolaépületek felújítása”

Támogatás célja:

Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő iskolák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Meglévő iskolai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);

Pályázók (Jogosultak) köre:

Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312)

Elnyerhető támogatás mértéke:

Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés férőhely bővítés esetén 100.000.000 Ft

Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül 50.000.000 Ft

Benyújtás határidő:

2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése”

Támogatás célja: az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken új sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

Pályázók köre:

Helyi önkormányzat (GFO 321)

Helyi önkormányzat társulása (GFO 327)

Elnyerhető támogatás mértéke:

Újépítésű sportterem, tornaszoba esetén a maximális támogatási összeg 30.000.000 Ft.

Tornaszoba fejlesztése, felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése esetén a maximális támogatási összeg 15.000.000 Ft.

Benyújtás határidő: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Szolgálati lakások”

Támogatás célja:

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Pályázók köre:

Helyi önkormányzat (GFO 321)

Helyi önkormányzat társulása (GFO 327)

Önállóan támogatható tevékenységek:

Közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:

a. kialakítása, külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések),

b. funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,

c. akadálymentesítés

Elnyerhető támogatás mértéke: 30.000.000 Ft.

Benyújtás határidő: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.