PÁLYÁZAT- A ZÖLD FORRÁS 2020 pályázati felhívás környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

Megjelent a ZÖLD FORRÁS 2020 pályázati felhívás környezetvédelmi és civil természetvédelmi szervezetek számára.

Támogatás célja:

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

Elnyerhető támogatás mértéke:

800.000 Ft- 3.000.000 Ft.

Benyújtási határidő:

2020. február 18.

 

Támogatható tevékenységek:

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
A támogatás nem kérhető:
a) parlagfű-mentesítési projektekre;
b) háziállatok ivartalanítására és chipezésére;
c) hulladékgazdálkodásra;
d) klímavédelemre.

Forrás: www.kormany.hu

 

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.