Pályázat- Nemzeti Tehetség Program

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program pályázati felhívásai

Benyújtási Határidő: 2020. június 26.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki.

A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-SFT-20

Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása

A pályázat kódja: NTP-TÁB-20

A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-NEER-20

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-LAP-20

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-TFJ-20

Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-ITKK-20

A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

A pályázat kódja: NTP-KULT-20

A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-ATP-20

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-OTKP-20

A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, valamint a tehetséges fiatalok közösségbe, kiemelten alumni közösségbe szerveződésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-TFV-20

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása

A pályázat kódja: NTP-HTTSZ-20

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása

A pályázat kódja: NTP-PKTF-20

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-20

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

A pályázat kódja: NTP-FKT-20

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

A pályázat kódja: NTP-HHTDK-20

Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása

A pályázat kódja: NTP-TMV-20

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-KTK-20

A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-MŰV-20

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-KNI-20

A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása

A pályázat kódja: NTP-MTTD-20

További információkért keressen fel a +36-70/433-17-18-as telefonszámon vagy pedig a sandor@horvathsandor.hu emailcímen.

 

forrás: emet.gov.hu

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.