Még pályázható a – HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Támogatás célja: A program céljaként az egészséges életmódra nevelést, a versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítésének jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak fejlődése érdekében jelölte meg.

Elnyerhető támogatás mértéke:

Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, legfeljebb 4 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre:

 A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.

A Program keretében nem támogathatóak:

A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2018 – 2020. években részesült Sportszervezetek, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány csapatsport támogatásban 2018 – 2020. években részesült szakosztályai.

Benyújtási határidő: 2020. augusztus 15

Elszámolható költségek köre:

  • 50%-át személyi jellegű költségekre (sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és megbízási díjak),
  • 15%-át kommunikációs költségekre,
  •  dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő tárgyi eszköz beszerzése 200 000 Ft/db értékhatárig, sportruházat beszerzése, azok logózása, feliratozása, bérleti vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény-használati díjak, rezsi jellegű kiadások, szolgáltatás vásárlások, a Program megvalósításához kapcsolódó szállítási, szállás, edzőtábor-utazási és étkezési költségek);
  • egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak) lehet fordítani.

A programtartalmak benyújtása során, a jelentkezés beadása napjáig a benyújtó Sportszervezetnek egyszeri és egy összegű programjelentkezési díjat kell megfizetnie kizárólag

banki átutalással, melynek összege SOSZ tagszervezetek részére 2.000 Ft, SOSZ tagsággal nem rendelkező Sportszervezetek részére 10 000 Ft.

Forrás: palyazat.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.